Sitemap Design and copyright by RhA illustraties www.anneliesspek.nl

Datum

Titel

Waar

Organisatie

13 januari

Lezing over ASS versus ADHD


voor verenigingen.

30 maart

Diagnostiek

Maastricht

Riagg maastricht

10 april

Thema dag ‘Autisme een kennismaking’

Utrecht

NVA

16 april

Congres ‘Doe mij maar details’

Eindhoven

GGzE

24 april

sterke en zwakke kanten van volwassenen met autisme en toepassing in werk en onderwijs.

Grote beek Eindhoven

GGzE


Lezing over vrouwen met ASS

Tilburg.

NVA4 juni  

diagnostisch onderzoek bij volwassenen met (mogelijk) een autismespectrums toornis.

Bibliotheek Eindhoven.

Naar site


7 juli

Workshop  

bij de training Integratieve Multimethodische Psychodiagnostiek

Liesbeth-Eurelings Bontekoe en Wim Snellen.


14/15 september.

Werkwinkel (workshop) bij het

In Gent.

congres: Geestelijke Gezondheid: kiezen en delen.

29 september

lezing 'autisme en werk'NVVA


8-10 oktober.


Lezing over verschil tussen autisme en schizofrenie.  

Catania

(Sicilië/Italie)

International congress autism europe

2 November

lezing autisme bij vrouwen


Tilburg

autisme infocentrum Tilburg

Opgeven:aic-tilburg@live.nl


17 november


lezing  Autisme en werkContact personendag SVA

23 november

Poster presentaties: Intelligence profiles in adults with autism and Asperger syndrome


Amsterdam

Second Meeting of the Federation of the
European Societies of Neuropsychology


25 November

Workshop:

Mindfulness bij volwassenen met autisme.


NH Hotel Koningshof, Veldhoven


VGCt najaarscongres


21 December

workshop diagnostiek ASS


Leuven


Code Lessius


Lezingen 2010
2009.  2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.