Sitemap Design and Copyright by RhA illustraties www.anneliesspek.nl
Dit semi-gestructureerde interview wordt gebruikt als anamnese en hetero-anamnese bij de diagnostiek van ASS bij volwassenen.
Er wordt rekening gehouden met compensatiestrategieën van (hoog) intelligente mensen en met sekseverschillen.

Het interview voldoet aan vereisten vanuit de richtlijn en de zorgstandaard en is in Nederland het meest gebruikte interview om ASS bij volwassenen te diagnosticeren.

Het DSM-5 interview wordt gebruikt door clinici en door wetenschappers die onderzoek doen naar ASS bij volwassenen. Bij gebruik van dit interview kunt u zonodig verwijzen naar het volgende artikel:

Spek, A.A. (2015).
Diagnostisch onderzoek naar ASS bij volwassenen.
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 63-68

DSM-5 interview Terug naar tests en vragenlijsten.
DSM-5 interview