Sitemap Design and Copyright by RhA illustraties www.anneliesspek.nl

Spek, A.A. (2015).

Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder intellectuele beperking.

Tijdschrift voor Psychiatrie, 10, 749-756.
Spek, A.A. (2016).

Eetproblemen door sensorische gevoeligheid

Engagement, 3, p 14-15.

Maart 2017

Dubbel interview met Weet (Vereniging rond eetstoornissen)

Weet Magazine, 6 , p 10-13.
Artikelen:
Interviews:
Artikelen:
Eetproblemen bij ASS